"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, uygulamada birlik sağlamak amacıyla bütün eğitim kurumları adlarının Bakanlıkça verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, eğitim kurumlarına adları, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Valilik teklifinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak "ad verme komisyonu"nun gerekçeli kararı ve karara esas belgeler de yer alacak.

İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak ad verme komisyonlarında, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde görevli eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul müdürü yer alacak.

Oy çokluğuyla karar alınacak

Komisyon, her eğitim ve öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayıyla kurulacak, ihtiyaç olması halinde üyelerin tamamının katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılacak. Komisyon, kurumlara verilecek adların gerekçeli kararını ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek hazırlayacak. Komisyonun sekretaryası, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülecek.

Okul açma ve kapatma işlemlerine ilişkin taleplerin yıl boyunca devam etmesi ve buna yönelik işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, açma ve kapatma işlemini sınırlayan ve daha önceki yönetmelikte yer alan "toplu" ve "şubat ayı sonuna kadar" ibareleri çıkarıldı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla yıl boyu okul ve kurumlarının açılabilmesi sağlanacak.

İşbirliği protokolleri kapsamında kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, AR-GE ve üretim merkezleri içinde MEB tarafından belirlenen fiziki şartları sağlaması koşuluyla örgün veya yaygın eğitim kurumu açılabilecek.

MEB'e tahsisli binalar eğitim dışında kullanılamayacak

MEB'e tahsisli eğitim binalarının yerelde ortaya çıkan ihtiyaçlar öne sürülerek eğitim ve öğretim dışındaki farklı amaçlar için kullanılması önlenecek.

Okul öncesi eğitimde niteliği artırmak, çocukların tam teşekküllü binası ve bahçesi bulunan müstakil anaokullarında eğitim almalarını, fırsat ve imkan eşitliğini, çocukların akranlarıyla birlikte eğitim görmelerini sağlamak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, ana sınıflarının sadece ilkokullarda açılması, uygulama sınıflarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı veya programı bulunan tüm ortaöğretim kurumlarında açılması, anaokullarının bağımsız binası ve bahçesi olması sağlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması konusu öğretmenler kurulunda görüşülecek, görüşüldüğüne ilişkin tutanak MEB'e gönderilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında denizcilik alanı kapsamında okulların akreditasyonu ve tanınırlığı ile öğrencilerin diplomalarının uluslararası sözleşmeler kapsamındaki geçerliliği konusunda sorun yaşanmaması için ilgili alanların açılması sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınacak.

Hayırseverlerin adları ilgili bölümlere verilecek

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan ve dalın özelliği ile MEB tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, AR-GE merkezi, gastronomi uygulama atölyesi ve benzeri atölyelerin açılması ve adlandırılmasına ilişkin hususlarda yapılan değişiklikle, hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye veya laboratuvarlara, kişilerin isimleri verilebilecek.

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama

Mevcut kurumun ek derslik binası, pansiyon, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlar ile bu binaların bakım ve onarımını yapan kişilerin adı ya da önerdiği adlar ise kurumun tümüne değil, sadece katkı yaptığı bölümlere verilecek.

Editör: HABER MERKEZİ